EFFEKTIVITET
Kursen i personlig effektivitet

FRAMGÅNG BÖRJAR MED
KURSEN I PERSONLIG EFFEKTIVITET

Gör en kurs i Scientology. Livet är stabilt och givande när man kan hantera det, och detta är det enkla och praktiska sättet att lära sig hur.

Här får man de verktyg man behöver för att uppnå nya förmågor och en bestående trygghet på sin arbetsplats – vilket allt är tillämpning av Scientology i arbetslivet, med principer tagna från boken Arbetets problem av L. Ron Hubbard.

Denna kurs levereras av utbildade specialister och ger individuell instruktion i tillämpning av Scientology-verktyg, så att man kan använda dessa upptäckter för att förbättra sitt liv och omedelbart öka sin lycka.

Vad beror framgång på?

 • Är det intelligens?
 • Är det hårt arbete?
 • Är det vem man känner?
 • Eller är det tur?

Genom att känna till livets underliggande regler och använda dessa principer kan du uppnå trygghet i ditt arbete, i relationer och inom alla andra områden av livet.

”Här har vi Scientology som hjälper arbetaren och exekutiven genom att hjälpa människan att bli mer kompetent och mer kapabel, mindre trött och mer säker i arbetslivet.”

– L. Ron Hubbard

VAD ÄR KURSEN I PERSONLIG EFFEKTIVITET?

Livet består av sju tiondelar arbete, en tiondel familj, en tiondel politik och en tiondel avkoppling. Här finns Scientology tillämpad på de viktiga sju tiondelarna av tillvaron.

Kursen i personlig effektivitet innehåller de överordnade principer och lagar som är tillämpliga på varje verksamhet och alla arbetets problem. För de är upptäckterna som avslöjar problemens kärna och förklarar den sanna strukturen hos själva livet. De stora framsteg som beskrivs utförligt här inkluderar:

 • Förvirringens struktur – och dess botemedel
 • Grundsatsen om det stabila datumet – den mest grundläggande lagen om arbetet, och livet
 • Kontrollens struktur – och hur man får ”dålig kontroll” att bli bra kontroll
 • Hemligheten bakom effektivitet
 • De mest grundläggande beståndsdelarna i livet – Affinitet, Verklighet och Kommunikation
 • De åtta dynamikerna – och hur man kan förstå livet genom att dela in det i åtta huvuddelar
 • Och den absoluta grundorsaken till utmattning, med de kraftfulla Scientology-processer som gör att man återfår ungdomens energi

Här är således inte bara teknologi för att åstadkomma stabilitet på arbetsplatsen,
utan även de magiska processer man kan använda för att återfå glädjen i hela livet. För detta är Scientology.

Skriv in dig på Kursen i personlig effektivitet.

VIDEOUTDRAG FÖR
KURSEN I PERSONLIG EFFEKTIVITET

AVSNITT UR KURSEN I PERSONLIG EFFEKTIVITET

Denna kurs levereras av utbildade specialister och ger individuell instruktion i tillämpning av Scientology-verktyg, så att man kan använda dessa upptäckter för att förbättra sitt liv och omedelbart öka sin lycka.

1. Vad beror framgång på?

Är det intelligens? Är det hårt arbete? Är det vem man känner? Eller är det tur? Genom att känna till livets underliggande regler och använda dess principer, kan man uppnå trygghet i sitt arbete, i relationer och inom alla andra av livets områden.


2. Förvirring

Lär dig besegra förvirring genom att använda en enda princip som stabiliserar förvirring och skapar ordning. Genom att förstå vad förvirring faktiskt består av, kan man stoppa den ögonblickligen.


3. Kontrollens struktur

Alla använder kontroll – det behövs i alla aktiviteter. Men många människor ogillar ”kontroll”. Lär dig skillnaden mellan ”god” och ”dålig” kontroll. De faktorer som avgör ens förmåga att kontrollera förklaras på denna kurs.


4. Affinitet, Verklighet, Kommunikation

Att skapa, förstå och förbättra mänskliga relationer hänger på tre faktorer: Affinitet, Verklighet och Kommunikation (A-R-C, efter engelskans Affinity, Reality, Communication). Lär dig hur A-R-C används för att förbättra varenda del av livet.


5. A-R-C och Tonskalan

Är det möjligt att förutse om någon är pålitlig, en bra anställd eller en god vän? Mänskliga emotioner kan tyckas oförutsebara om man inte förstår Tonskalan. Detta är väsentliga verktyg för att hantera alla möjliga slags mänskliga relationer.


6. De åtta dynamikerna

Upptäck hur man kan förstå livet genom att dela in det i åtta huvuddelar. De åtta dynamikerna är en landvinning i Scientology som öppnar en helt ny förståelse av livet – och visar hur man kan leva det till fullo.


7. Utmattning

Många människor tror att lösningen på utmattning är energi. Men faktum är att energi inte har mycket, om ens något, med det att göra. Förstå vad utmattning är och lär dig en exakt metod som vem som helst kan använda för att övervinna det.


8. Den som lyckas

Vad exakt krävs för att vara framgångsrik? Här är en sammanfattning av de principer och beståndsdelar som presenteras i Kursen i personlig effektivitet. Genom att förstå, integrera och tillämpa dem i ditt dagliga liv, kan du bli framgångsrik med det du vill uppnå.


”Och när man ser livets sanning så kan man fatta bättre beslut om allting annat. Varenda sak jag tar mig an börjar plötsligt att bara rulla på.” – Nicole

”Jag tänkte: ’Okej, det här är enkelt, jag testar det.’ Jag kände mig helt återställd och tänkte: Herregud. Hur kan något så enkelt fungera så snabbt och sedan göra exakt vad det står att den ska göra i boken?” – Jim

KURSEN INKLUDERAR:

 • Gratis testning
 • En filmpresentation som illustrerar Scientology-principerna i boken Arbetets problem
 • Ett fullständigt kurspaket
 • Boken Arbetets problem: Scientology tillämpad i arbetslivet, av L. Ron Hubbard

NÄR:

Dagligen

månfre 13.30 och 19.00
lörsön 13.30
Delta i Kursen i personlig effektivitet
KURSER I SCIENTOLOGY ERBJUDS DAGLIGEN

Hålls vid
Scientology Religious Retreat

Kursen i Personlig effektivitet levereras av utbildade specialister i Scientology organisationer runt om i världen.

Vår Kyrka levererar Dianetics och Scientologys alla Introduktionstjänster. Bland annat seminarier på kvällar och helger som ger en översikt av grundprinciper och hur de tillämpas i livet.

Relaterade tjänster