HUR MAN FRAMGÅNGSRIKT UPPFOSTRAR BARN

Här är Scientology-principer med vilka man kan hjälpa sitt barn få ett stabilt, produktivt liv.

Föräldrar gör så gott de kan när de uppfostrar sina barn, men för de flesta handlar det om att pröva sig fram.

Hur ska föräldrar uppfostra sina barn så att de utvecklar självbestämmande och initiativ och fattar konstruktiva beslut? Det finns en miljon åsikter om hur man gör, men finns det några vettiga principer man kan förlita sig på?

Materialet i den här kursen innehåller svaren på dessa frågor.

På denna kurs får du lära dig:

  • Vad barn främst behöver från sina föräldrar.
  • Hur man kan hjälpa till med att lösa ett barns problem.
  • Varför barn blir arga och hur man snabbt kan ställa allt till rätta igen.
  • Hur man lever med barn och hjälper dem växa upp till fina, framgångsrika människor.
  • En enkel men effektiv åtgärd som hjälper barn att återhämta sig från fysiska skador.

När man förstår och använder den kunskap och de verktyg som finns i den här kursen, kan man hjälpa sitt barn bli en självbestämmande, glad och bidragande medlem av familjen och en tillgång för samhället.

”Ett barn är inte en speciell djurart skild från människan. Ett barn är en man eller en kvinna som ännu inte vuxit färdigt.”

– L. Ron Hubbard

Det känns mycket bättre med mitt förhållande till min son. Sedan jag började på den här kursen har han på något magiskt sätt blivit mycket lugnare och mycket mer tillmötesgående. Tack för att ni gjort moderskap till en dröm som gått i uppfyllelse och inte en mardröm! Hur kan en förälder klara sig igenom livet utan denna kunskap?” – M.P.

Mitt ansvar, min förståelse och min vänskap med och kärlek till barn sköt i höjden. Jag kan se hur bra kontroll kan lösa mängder av problem, hur man tar hand om arga barn, och hur man hjälper ett barn tänka på saker han inte själv vet hur han ska gå tillväga med. Nu vet jag hur man lever lyckligt med barn.” – L.Y.

Här finns det en enorm mängd information som skulle kunna hjälpa väldigt många föräldrar just nu. Fantastisk kurs! Här fanns saker som var helt nya för mig, som jag aldrig läst någon annanstans! Den gav mig mycket mer kunskap och förståelse av att vara förälder.” – M.N.

Livskurser: skapade för lätt, effektiv förståelse

Livsförbättringskurser studeras med hjälp av något som har utvecklats i Scientology och som kallas ett ”checksheet”. Det anger varje steg av kursen i följd, och man markerar dessa steg efterhand som man fullbordar dem. Detta låter varje studerande studera i sin egen optimala takt.

Kursens längd är 3 dagar på deltid.

Skriv in dig på kursen Hur man framgångsrikt uppfostrar barn
KURSER I SCIENTOLOGY ERBJUDS DAGLIGEN

Hålls vid
Scientology Religious Retreat

Livsförbättringskurser levereras av utbildade specialister i Scientology organisationer runt om i världen.

Vår Kyrka levererar Dianetics och Scientologys alla Introduktionstjänster. Bland annat seminarier på kvällar och helger som ger en översikt av grundprinciper och hur de tillämpas i livet.

Relaterade tjänster