SCIENTOLOGY-PRINCIPER FÖR VÄLSTÅND

Med förståelse och användning av dessa grundläggande Scientology-principer kan man uppnå ett överflöd.

Vill du leva livet till fullo och vara lycklig och fri? Ett överflöd gör livet mindre påfrestande och mer tillfredsställande. Men hur når man dit? Svaren ligger i grundläggande naturlagar, och kursen Scientology-principer för välstånd ger en de lagar som gör det möjligt att vara framgångsrik, vilket sedan gör att man kan vara framgångsrik som individ. Ens överlevnad är viktig för både en själv, ens familj och de som är beroende av en. Att ha och tillämpa grundprinciperna för framgång hjälper en att hjälpa dem man bryr sig mest om.

På denna kurs får du lära dig:

  • Hur man verkligen förstår pengar så att man äntligen kan rikta sin uppmärksamhet mot viktigare saker.
  • Vad ekonomi är.
  • Ämnet ”utbyte” och hur det reglerar själslig balans och framgång.
  • De fyra faktorer man måste känna till för att vara framgångsrik.

När man förstår grunderna och använder de verktyg man lär sig på den här kursen, kan man få full kontroll över sitt nuvarande och framtida välstånd.

”En individ kanske tror att hans lön kommer från några mystiska platser. Det gör den inte. Den kommer ifrån hans egen personliga produktion.”

– L. Ron Hubbard

Den här kursen har definitivt rett ut rejäla förvirringar jag hade rörande ekonomi, vilket har varit en de största hinder mot att jag lyckas. Jag förstod det helt enkelt inte, och eftersom jag inte förstod det, kunde jag inte ta itu med det. Det känns som om jag levt som en slav under denna förvirring, och nu har förvirringen undanröjts. Det är mycket befriande. Jag kan se saker så mycket klarare nu, och jag är säker på att jag kan uppnå den levnadsstandard jag alltid önskat.” – E.K.

Det är en oerhörd lättnad att veta hur jag ska utvidga mitt företag och använda specifika verktyg. Att veta att mitt effektiva kvalitetsarbete i produktion och leverans – i kombination med en glad attityd och ett förnuftigt bruk av resurser – kommer att hjälpa mig vinna, sätter hela den stora bilden i fokus. Jag har nu planer att sätta i verket för att blomstra och lyckas, inte bara ’klara mig’.” – V.J.

Livskurser: skapade för lätt, effektiv förståelse

Livsförbättringskurser studeras med hjälp av något som har utvecklats i Scientology och som kallas ett ”checksheet”. Det anger varje steg av kursen i följd, och man markerar dessa steg efterhand som man fullbordar dem. Detta låter varje studerande studera i sin egen optimala takt.

Kursens längd är 4 dagar på deltid.

Skriv in dig på kursen Scientology-principer för välstånd
KURSER I SCIENTOLOGY ERBJUDS DAGLIGEN

Hålls vid
Scientology Religious Retreat

Livsförbättringskurser levereras av utbildade specialister i Scientology organisationer runt om i världen.

Vår Kyrka levererar Dianetics och Scientologys alla Introduktionstjänster. Bland annat seminarier på kvällar och helger som ger en översikt av grundprinciper och hur de tillämpas i livet.

Relaterade tjänster