HUR MAN ÖVERVINNER LIVETS MED- OCH MOTGÅNGAR

Om det plötsligt börjar gå dåligt för någon som har klarat sig bra, sker detta av en specifik anledning.

När man plötsligt börjar göra misstag, orsakas det av något. När man känner sig glad och sedan, utan någon uppenbar anledning, plötsligt börjar känna sig nere, är det någon som fått detta att hända.

Det finns specifika typer av personligheter – de som vill människor väl och de som är illasinnade. Om du har upplevt att dina känslor har ”åkt berg-och-dal-bana” eller du har upplevt att det gått upp och ner i ditt liv, kan det bero på att någon i din omgivning trycker ner dig – plattar till dig eller försöker göra dig mindre.

På denna kurs får du lära dig:

  • Hur man urskiljer de två typerna av personer – de som försöker bygga upp saker och de som försöker att riva ner saker.
  • Vad man ska göra åt människor som försöker skada en.
  • Hur man skiljer på sanna vänner och dem som motarbetar en.

Med kunskapen om hur man hanterar orsakerna bakom sina motgångar, kan man förändra sitt liv till det bättre, göra de där med- och motgångarna till något som hör till det förflutna, och sikta mot sina högsta mål.

”Det finns dock de som försöker göra vad som är rätt och de som specialiserar sig på att göra vad som är orätt, och på grundval av dessa fakta och kännetecken kan man känna igen dem.”

– L. Ron Hubbard

Jag lärde mig att det finns människor i mitt liv som bara vill förstöra för mig och så finns det de som vill hjälpa mig. Jag lärde mig deras kännetecken, så nu kan jag se dessa hos de människor jag omger mig med. Detta kommer att hjälpa mig att få bort de negativa människorna.”– J.S.

Att studera en kurs om människor och olika personligheter är det bästa jag gjort. Mänskligt beteende har alltid intresserat mig och har varit ett av mina favoritämnen. Den här kursen förklarade allt som saknades från alla de andra böckerna jag läst. Jag förstår hur allt hänger ihop och kan nu känna mig fri igen.” – S.P.

Kunskapen på denna kurs hjälpte mig att förstå det tillstånd jag befann mig i. När jag använde denna kunskap började mitt liv förändras nästan omedelbart. Jag inser hur konstruktiva och förödande människor kan vara och vad som kan ligga bakom det. Detta hjälpte mig att veta vilka mina verkliga vänner är och vilka människor jag kan lita på. Det hjälpte mig att handskas med saker som jag trodde att jag inte hade någon kontroll över. Jag kan använda den här kunskapen för att förbättra mitt liv och vara framgångsrik.” – C.F.

Livskurser: skapade för lätt, effektiv förståelse

Livsförbättringskurser studeras med hjälp av något som har utvecklats i Scientology och som kallas ett ”checksheet”. Det anger varje steg av kursen i följd, och man markerar dessa steg efterhand som man fullbordar dem. Detta låter varje studerande studera i sin egen optimala takt.

Kursens längd är 6 dagar på deltid.

Skriv in dig på kursen Hur man övervinner livets med- och motgångar
KURSER I SCIENTOLOGY ERBJUDS DAGLIGEN

Hålls vid
Scientology Religious Retreat

Livsförbättringskurser levereras av utbildade specialister i Scientology organisationer runt om i världen.

Vår Kyrka levererar Dianetics och Scientologys alla Introduktionstjänster. Bland annat seminarier på kvällar och helger som ger en översikt av grundprinciper och hur de tillämpas i livet.

Relaterade tjänster