EFFEKTIV TIDSPLANERING

Känn till Scientology-verktygen för hur du kan få saker gjorda med mindre ansträngning, mindre stress och på kortare tid, så att du kan uppnå det du vill i livet.

I denna värld med supersnabba datorer och ultrasnabba kommunikationslinjer kan föråldrade administrativa system inte tillgodose kraven. Så hur kan man hålla jämna steg? Snabbare hjälpmedel kan vara en lösning. Men maskiner är inte hela svaret. Bakom varje maskin finns en verklig levande person. Bakom varje framgångsrikt företag eller verksamhet finns det någon som vet åtminstone någonting om organisering och planering.

Kursen Effektiv tidsplanering visar hur man får mer gjort på mindre tid, genom att använda grundprinciperna för effektivitet. Många människor har ingen aning om hur man gör detta – den här kursen visar en det.

På denna kurs får du lära dig:

  • Varför vissa människor arbetar hårt men inte får mycket gjort, medan andra kan åstadkomma mycket med långt mindre ansträngning.
  • Var någonstans tid förloras i en verksamhet och hur man halverar sina ansträngningar men trots det får mer gjort.
  • Hur man delar upp ett mål eller en plan i enkla, utförbara steg, så att man lätt kan uppnå det.

När man har kunskapen och verktygen på denna kurs, kan man hantera arbete dubbelt så snabbt och med hälften så mycket ansträngning. Man kan eliminera stress och skaffa sig mer tid till allt det man skulle vilja hålla på med.

”Om du upptäcker att du inom något område tar för lång tid på dig för att producera en produkt, då är det dags att se över din teknologi.”

– L. Ron Hubbard

Den här kursen är så oerhört mycket mer än vad namnet antyder. Visst, man kan definitivt lära sig att planera tid bättre. Jag gjorde det. Men jag kan också reda ut en mängd hinder för produktion i vilket företag eller verksamhetsområde som helst. Fantastisk kurs!” – R.S.

Jag förväntade mig inte att finna en sådan stor mängd användbar information på en kurs om tidsplanering. Det känns som om jag har lärt mig hur jag ska sköta hela mitt liv. Den här kursen pekade ut de specifika områden där jag tidigare misslyckades och gav mig de verktyg jag behöver för att lyckas i framtiden. Detta har rehabiliterat min övertygelse om att jag kan lyckas och har gett mig tillbaka stoltheten över mina tidigare framgångar.” – E.K.

Vilken fantastisk, grundläggande, effektiv kurs – lätt att duplicera och förstå. Övningarna hjälper en att konfrontera aspekter av livet och att omedelbart använda informationen.” – D.S.

Kursen var enorm. Den tar upp det viktigaste man faktiskt behöver för att effektivt kunna planera tid. Den är fantastisk – den är lätt att förstå och har övningar för tillämpning.” – M.M.

Livskurser: skapade för lätt, effektiv förståelse

Livsförbättringskurser studeras med hjälp av något som har utvecklats i Scientology och som kallas ett ”checksheet”. Det anger varje steg av kursen i följd, och man markerar dessa steg efterhand som man fullbordar dem. Detta låter varje studerande studera i sin egen optimala takt.

Kursens längd är 3 dagar på deltid.

Skriv in dig på kursen Effektiv tidsplanering
KURSER I SCIENTOLOGY ERBJUDS DAGLIGEN

Hålls vid
Scientology Religious Retreat

Livsförbättringskurser levereras av utbildade specialister i Scientology organisationer runt om i världen.

Vår Kyrka levererar Dianetics och Scientologys alla Introduktionstjänster. Bland annat seminarier på kvällar och helger som ger en översikt av grundprinciper och hur de tillämpas i livet.

Relaterade tjänster