EN BÖN FÖR TOTAL FRIHET

Må upphovsmannen till universum göra det möjligt för alla människor att nå en förståelse för deras andliga natur.

Må medvetenhet och förståelse för livet expandera, så att alla kan lära känna upphovsmannen till universum.

Och må också andra nå denna förståelse som innebär total frihet.

Vid denna tid tänker vi på dem vars frihet är hotad, på dem som har lidit fängelsestraff för sin tro, för dem som är förslavade eller martyrer, och för alla dem som förråats, fångats eller attackerats.

Vi ber att mänskliga rättigheter skall upprätthållas så att alla människor kan tro och tillbedja fritt, så att frihet återigen kommer att ses i vårt land.

Frihet från krig, fattigdom och nöd; frihet att vara, frihet att göra och frihet att ha.

Frihet att använda och förstå människans potential, en potential som är gudagiven och gudomlig.

Och frihet att uppnå den förståelse och medvetenhet som är total frihet.

Må Gud låta det bli så.