EN INTRODUKTION TILL SCIENTOLOGY-AUDITERING

Följande video tjänar som en introduktion till den bruk som står i centrum inom Scientologyn – auditering.

Procedurerna för auditering upptäcktes, utvecklades och sammanställdes av L. Ron Hubbard, och utgör en mycket omfattande teknologi.

Auditering, som ges av en pastor eller pastor under utbildning, är en procedur där man ställer specifika frågor för att hjälpa en person att hitta och hantera smärtsamma områden.

Varenda dag lär sig scientologer auditeringsfärdigheter i Scientology Kyrkor världen över och använder dem för att uppnå andlig upplysning och frihet.