RENGÖRING OCH DESINFICERING

Spread a Smile
Hur man håller sig själv & andra friska
Hur man förhindrar sjukdoms­spridning med isolering
Hur bakterier och virus sprider sig
Varför förebyggande åtgärder är viktiga
Extra försiktighetsåtgärder hemma
Extra försiktighetsåtgärder på arbetet
När du lämnar och återvänder till ditt hem
Hur man bär munskydd
Hur man använder handskar
Vad är god hälsa
Att tvätta händerna

TIPS

Hur man håller sig själv & andra friska, tips 1
Hur man håller sig själv & andra friska, tips 2
Hur man håller sig själv & andra friska, tips 3
Hur man håller sig själv & andra friska, tips 4
Hur man håller sig själv & andra friska, tips 5
Hur man håller sig själv & andra friska, tips 6
Hur man håller sig själv & andra friska, tips 7
Hur man håller sig själv & andra friska, tips 8
Hur man håller sig själv & andra friska, tips 9