FALLSTUDIE

DROGUTBILDNING PÅ GRÄSROTSNIVÅ I
SYDAFRIKA

Den sydafrikanska provinsen KwaZulu-Natal är den största pro­ducenten och exportören av cannabis, där kallad ”dagga” – en inkörsdrog till mer dödliga droger.

Uppskattningsvis 40 procent av eleverna i KwaZulu-Natals skolor röker nu dagga, vilket fick myndigheterna att arrangera polisrazzior på skolor i hela provinsen med kroppsvisitering av unga studerande. Polisen beslagtar rutinmässigt högar av droger

Frivilliga från kampanjen Sanningen om droger har tagit itu med denna kris. Efter att personligen ha genomfört drogförebyggande föredrag i många skolor, ett klassrum i taget, beräknade samordnaren för KwaZulu-Natals drogfri värld-stiftelse att det skulle krävas flera år för att göra en betydande inverkan. Genom att använda Sanningen om droger-materialet presenterade han i stället ett tretimmars seminarium för lärare, skolledare och frivilliga för att utbilda dem i drogutbildningsprogrammet. Han skapade därmed det första teamet som fick genomgå instruktioner om hur man skall genomföra läroplanen och utbilda andra lärare att göra detsamma.

400
LÄRARE
UTBILDADE
30 000
ELEVER
i
REGIONEN

Bland de första som förde ut programmet var en grundskolerektor som inte bara utbildat sina lärare i Sanningen om droger-programmet utan också etablerat ett utbildningsområde för lärare från närliggande skolor. Resultaten fick en stark inverkan i hela regionen och drog fler lärare och frivilliga till programmet. En tidigare knarklangare var bland dem som sökt och fullbordat utbildningen. Sedan examen har han gett lektioner i drogmedvetenhet till 1 000 zulutalande tonåringar på en högstadieskola.

På detta sätt har Sanningen om droger-programmet spridit sig från klassrum till klassrum och skola till skola, med 370 lärare och 30 000 elever utbildade i området.

Den snabba spridningen och de mätbara resultaten av programmet uppmärksammades av den provinsiella kommissionären för avdelningen för polisutbildning i KwaZulu-Natal. Han antog sedan programmet och införlivade Sanningen om droger-programmet som en central del av polisutbildningens läroplan.